ვენდო თუ შევამოწმო ხარისხი

მნიშვნელოვანია კომპანიაში არსებობდეს სისტემა, რომელიც არ იქნება დამოკიდებული კონკრეტულ თანამშრომლებზე, ცვლაზე ან ფილიალზე და მომხმარებელს ექნება საშუალება მუდმივად, სტაბილურად, დროში განვრცობილად მიიღოს ერთი და იგივე ხარისხის პროდუქტი. . . .რა არის შვეიცარიული ყველის ეფექტი ხარისხის მართვაში?

ყოველდღიური სამუშო გარემო რომ წარმოვიდგინოთ, ვცდილობთ საქმე კარგად და ხარისხიანად ვაკეთოთ, გარშემო კი გვახვევია ხელისშემშლელი ფაქტორები ან შეიძლება შეცდომების ხელისშემწყობი ფაქტორები ვუწოდოთ, რომლებიც გავლენას ახდენენ სამუშაოზე. მაგალითად, ვიღაცა გვაჩქარებს, გეგმაა შესასრულებელი, პროგრამა ჭე . . .როგორ შევქმნათ ხარისხიანი ქართული პროდუქტი

ხარისხზე, ხარისხის მართვაზე და ხარისხის შესაბამისობის უზრუნველყოფაზე არსებობს მთელი რიგი კონკრეტული მეთოდოლოგიები, რომლებიც მკაცრად ითვალისწინებენ დარგობრივ სპეციფიკას და ყველა ინდუსტრიას, თუ ყველა კომპანიას არა, აქვს თავისი წესები, რომელთა დაცვითაც ისინი ხარისხიან პროდუქტს აწარმოებენ . . .როგორ მოვიპოვოთ ფონდები

ფონდების მოძიება არის პროცესი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ჩვენი საქმიანობისთვის თუ საინტერესო იდეისთვის მოვიძიოთ რესურსები და განვახორციელოთ ისინი. პირველ რიგში, უნდა იცოდეთ, რომ დონორები არიან ადამიანები, რომლებიც ნებისმიერი სახის შემოწირულებას აკეთებენ. მაგალითად, ყველა ჩვენგანი ყოფილა დონო . . .რატომ არის მითი, რომ "ხარისხიანი პროდუქტის შექმნა ძვირი ჯდება"?

არსებობს ხარისხის ხარჯების შეფასების მეთოდოლოგიები, რომლებიც ითვალისწინებენ კონკრეტული დარგის სპეციფიკას და კომპანიებს სთავაზობენ გარკვეულ სტრუქტურას, რაც ეხმარებათ ხარისხის ხარჯების შეფასებაში. ამ მოდელებში გადანაწილებული არის, როგორც შეუსაბამობების მოგვარებისთვის გაწეული ძალისხმევა. . . .როგორ დავსახოთ რეალისტური მიზნები ფონდების მოსაძიებლად? - მაია მიქაშავიძე

ფონდების მოძიება კარგად სტრუქტურირებული პროცესია, რომელსაც ეტაპები გააჩნია. პირველ ეტაპზე ხდება დონორების ლანდშაფტის შესწავლა, ანუ იმ სფეროში, რომელშიც თქვენ გააქტიურებას აპირებთ უნდა გაიგოთ თუ ვინ არის აქტიური დონორი, რა ტიპის პროექტები ფინანსდება, არის თუ არა გამოცხადებული კონკურსი, დაინტერესე . . .როგორია PMP საგამოცდო გარემო

რა ხდება მაშინ, როდესაც მომზადებული ხართ გამოცდისთვის და აპლიკაციაც შეავსეთ. პირველ რიგში უნდა გადაიხადოთ გამოცდის თანხა. თუ PMI-ს წევრი არ ხართ იხდით 555$-ს, თუ წევრი ხართ მაშინ 405 დოლარს. მართალია წევრობა 129$ ღირს და საბოლოოდ გამოცდის თანხა თითქმის იგივე გამოდის, მაგრამ სხვა ბევრი სარგებელიც მოჰყვება წევრო . . .როგორ შევავსოთ PMP აპლიკაცია

ჩვენი კვლევის მიხედვით, რა დროსაც გამოვკითხეთ 200 ადამიანი, რომელსაც ჰქონდა პროექტების მართვის გამოცდილება. კვლევის შეკითხვა მდგომარეობდა შემდეგში, რატომ არ ჰქონდათ PMP სერტიფიკატი? 100-მა ადამიანმა განაცხადა, რომ უბრალოდ არ უნდოდათ ეს სერტიფიკატი, ხოლო მეორე ნახევართან ორი მიზეზი გამოიკვეთა. . . .PMP გამოცდის კითხვები

ამ სტატიაში მიმოვიხილავთ თუ როგორი, რამდენი და რა სტრუქტურის კითხვები შეგხვდებათ PMP გამოცდაზე. გამოცდაზე, რომელიც 4 საათის განმავლობაში გრძელდება, ჯამში 200 კითხვას უნდა გასცეთ პასუხი, ყველა მათგანს აქვს 4 სავარაუდო პასუხი და მხოლოდ 1 პასუხი არის სწორი. . . .როგორ ვიყო კარგი მაგალითი შვილებისთვის

ადამიანები ერთმანეთისგან იღებენ მაგალითს, შვილები მშობლებისგან, მოსწავლეები მასწავლებლებისგან, თანამშრომლები უფროსებისგან და ა.შ. რა მნიშვნელობა აქვს შვილისთვის სწორი მაგალითის მიცემას? . . .

ვენდო თუ შევამოწმო ხარისხი

მნიშვნელოვანია კომპანიაში არსებობდეს სისტემა, რომელიც არ იქნება დამოკიდებული კონკრეტულ თანამშრომლებზე, ცვლაზე ან ფილიალზე და მომხმარებელს ექნება . . .

რა არის შვეიცარიული ყველის ეფექტი ხარისხის მართვაში?

ყოველდღიური სამუშო გარემო რომ წარმოვიდგინოთ, ვცდილობთ საქმე კარგად და ხარისხიანად ვაკეთოთ, გარშემო კი გვახვევია ხელისშემშლელი ფაქტორები ან შეიძლე . . .

როგორ შევქმნათ ხარისხიანი ქართული პროდუქტი

ხარისხზე, ხარისხის მართვაზე და ხარისხის შესაბამისობის უზრუნველყოფაზე არსებობს მთელი რიგი კონკრეტული მეთოდოლოგიები, რომლებიც მკაცრად ითვალისწინებ . . .

როგორ მოვიპოვოთ ფონდები

ფონდების მოძიება არის პროცესი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ჩვენი საქმიანობისთვის თუ საინტერესო იდეისთვის მოვიძიოთ რესურსები და განვახორციელოთ ის . . .

რატომ არის მითი, რომ "ხარისხიანი პროდუქტის შექმნა ძვირი ჯდება"?

არსებობს ხარისხის ხარჯების შეფასების მეთოდოლოგიები, რომლებიც ითვალისწინებენ კონკრეტული დარგის სპეციფიკას და კომპანიებს სთავაზობენ გარკვეულ სტრუ . . .

როგორ დავსახოთ რეალისტური მიზნები ფონდების მოსაძიებლად? - მაია მიქაშავიძე

ფონდების მოძიება კარგად სტრუქტურირებული პროცესია, რომელსაც ეტაპები გააჩნია. პირველ ეტაპზე ხდება დონორების ლანდშაფტის შესწავლა, ანუ იმ სფეროში, რომე . . .

ფლომასტერის გუნდი

ალექსანდრე ჯეჯელავა

ალექსანდრე ჯეჯელავა

ეკა კოპლატაძე

ეკა კოპლატაძე

ნინო აბდალაძე

ნინო აბდალაძე

ეკატერინე ხუცაიძე

ეკატერინე ხუცაიძე

ვანო ნადირაძე

ვანო ნადირაძე

მაია მიქაშავიძე

მაია მიქაშავიძე

სერვისები

როგორ მოვემზადო PMP სერტიფიკატისთვის?

ადამიანებს, რომლებსაც PMP სერტიფიკატის მიღება უნდათ, ხშირად მოგვმართავენ შეკითხვით თუ რა ნაბიჯები უნდა გადადგან . . .

დაგვიკავშირდით

ორგანიზაციული განვითარება

დაუკვეთეთ "ფლომასტერს" ორგანიზაციული განვითარების პროექტები. . . .

დაგვიკავშირდით

სტუდია

დაუკვეთეთ ვიდეო "ფლომასტერის" სტუდიას . . .

დაგვიკავშირდით

გამოიწერეთ ვიდეოები და სიახლეები